Викладачі кафедри

Викладачі кафедри

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

%d1%8f%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be
Яресько К. В.

ЯРЕСЬКО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

 

Науковий ступінь, посада:  кандидат педагогічних наук.

Викладає наступні дисципліни:  «Вступ до фаху з журналістики», «Антикризові комунікації», «Журналістські розслідування».

Наукові інтереси: організація навчально-творчої діяльності студентів, соціальне проектування, громадська журналістика.

Контактний e-mail: kattyfun@ukr.net

 

%d0%b1%d1%94%d0%bb%d1%96%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0
Бєлікова Ю. В.

БЄЛІКОВА ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

 Науковий ступінь, посада: кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри управління соціальними комунікаціями.

Викладає наступні дисципліни: «Медіа-технології», «Організація маркетингових досліджень у сферах реклами та паблік рілейшнз», «Дослідницькі технології та підходи».

Наукові інтереси: соціологія реклами та емоцій, гендерні дослідження, маркетингові дослідження.

Додаткова інформація: за результатами наукових досліджень видано 70 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 3 монографії та навчальний посібник «Соціологія реклами» (з грифом МОН).

Контактний e-mail: belikova@hneu.edu.uasociology.hneu@gmail.com

Зима О. Г.
Зима О. Г.

ЗИМА ОЛЬГА ГРИГОРІВНА

Науковий ступінь, звання, посада: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Управління соціальними комунікаціями»

Викладає наступні дисципліни: «Основи маркетингу»; «Іміджологія»; «Управління комунікаційними процесами у бізнес-середовищі»; «Корпоративна культура та корпоративні медіа», «Медіаграмотність»

Наукові інтереси:

формування медіаграмотності громадян; проблеми використання медіа-ресурсів для формування та розвитку корпоративної культури; маніпулювання в процесі комунікації

Додаткова інформація: має більше 90 науково-методичних робіт, з них участь у 11 монографіях.

Контактний email: olga.zima@hneu.net; olyazyma@ukr.net

 

Просяник О. П.
Просяник О. П.

ПРОСЯНИК ОКСАНА ПЕТРІВНА

Науковий ступінь, посада: кандидат філологічних наук, доцент

Викладає наступні дисципліни: «Культура і комунікація», «Семіотика медіа тексту в контексті семантики культури», «Теорія та практика медійного дискурсу».

Наукові інтереси: семіотика тексту, теорія мови.

Додаткова інформація: за результатами наукових досліджень видано біля 80 наукових та науково-методичних  публікацій, у тому числі 4 монографії (2 з них у співавторстві)

Контактний e-mail: oxppros@gmail.com

 

Сорокіна Г. В.
Сорокіна Г. В.

СОРОКІНА ГАННА ВАСИЛІВНА

 Науковій ступінь, посада: кандидат соціологічних наук, доцент кафедри управління соціальними комунікаціями.

Викладає наступні дисципліни: «Історія реклами та зв’язків з громадськістю», «Масова комунікація та інформація», «Теорія та практика рекламної комунікації».

Наукові інтереси: теорія та практика рекламної діяльності; дослідження споживацької поведінки молоді; специфіка масової культури та масової комунікації у суспільстві постмодерну.

Додаткова інформація:  З 2003 року працювала викладачем на кафедрі філософії і політології Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Соціокультурний аналіз споживацької поведінки студентської молоді». За результатами наукових досліджень видано 20 наукових та науково-методичних публікацій.

Контактний e-mail: sorokina_anya@mail.ru

 

Афанасьєва О. М.
Афанасьєва О. М.

АФАНАСЬЄВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь, посада: старший викладач.

Викладає наступні дисципліни:  «Журналістська етика», «Практики просування та споживча поведінка», «Культура ділового спілкування», «Етика бізнесу».

Наукові інтереси: методи управління персоналом, дослідження споживчої поведінки, специфіка масової культури та комунікацій у суспільстві.

Додаткова інформація: За результатами наукових досліджень видано 30 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі монографії (у співавторстві).

Наукові інтереси: психологія споживання і комунікація,  етика в журналістиці

Контактний e-mail:  e.n.afanasieva@gmail.com

 

Голуб М. О.
Голуб М. О.

ГОЛУБ МАРІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Науковий ступінь, посада: викладач кафедри управління соціальними комунікаціями, кандидат економічних наук

Викладає наступні дисципліни: «Теорія і практика рекламної та PR-діяльності»

Наукові інтереси: технологія створення рекламної/PR кампанії, реклама в Інтернеті, екологічний туризм, сталий розвиток економіки.

Додаткова інформація: за результатами дослідження опубліковано 30 наукових публікацій та 5 науково-методичних матеріалів.

Контактний e-mail: mariia.holub@m.hneu.edu.ua